Услови коришћења

Приступом интернет страницама РПЦ Пешовић (РПЦП) прихватате следеће услове. Уколико се не слажете са следећим условима, молимо Вас да примите на знање да Вам није допуштена употреба ове веб локације.

Садржај интернет страница РПЦП представља Ауторско право (Copyright) © РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића 1980-2012. Права која овде нису експлицитно дата се задржавају. Забрањена је репродукција, пренос, дистрибуција или складиштење дела или целокупног садржаја у било ком облику без претходног писаног одобрења РПЦП, осим у складу са следећим условима. РПЦП Вам дозвољава претраживање интернет страница РПЦП на Вашем рачунару или штампање копија извода са тих страница искључиво за Вашу личну употребу а не за даљу дистрибуцију, осим уз писану сагласност РПЦП. Поједини документи на нашим интернет страницама могу бити предмет додатних услова назначених у тим документима.

Употреба ове странице и њеног садржаја је дозвољена за приватну, некомерцијалну употребу. Употреба саопштења за штампу и других докумената која су класификована као јавна је дозвољена у јавној комуникацији, ако је наведен извор информација.

Ова веб локација и њен садржај постоје за Вашу корист. Садржај РПЦП Интернет страница је дат на основи "какав јесте" и "какав је расположив". РПЦП не гарантује да ће њене веб локације бити сталне или без грешке. РПЦП задржава право да преради странице или да забрани приступ страницама у било ком моменту. НЕ ДАЈЕ СЕ ГАРАНЦИЈА БИЛО КОЈЕ ВРСТЕ, ЕКСПЛИЦИТНА ИЛИ ИМПЛИЦИТНА, УКЉУЧУЈУЋИ, АЛИ НЕ ОГРАНИЧАВАЈУЋИ СЕ НА, ГАРАНЦИЈУ СВОЈИНЕ ИЛИ НЕПОВРЕЂИВАЊА ИЛИ ИМПЛИЦИТНЕ ГАРАНЦИЈЕ УТРЖИВОСТИ ИЛИ ПРИКЛАДНОСТИ ЗА ОДРЕЂЕНУ СВРХУ, У ВЕЗИ СА РАСПОЛОЖИВОШЋУ, ТАЧНОШЋУ, ПОУЗДАНОШЋУ ИЛИ САДРЖАЈЕМ ОВИХ СТРАНА. РПЦП НЕЋЕ БИТИ ОДГОВОРНА ЗА БИЛО КАКВУ ДИРЕКТНУ, ИНДИРЕКТНУ, СЛУЧАЈНУ, ПОСЕБНУ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНУ ШТЕТУ, ИЗГУБЉЕНИ ПРОФИТ ИЛИ ПРЕКИД ПОСЛОВАЊА КОЈИ НАСТАНЕ КАО ПОСЛЕДИЦА КОРИШЋЕЊА ИЛИ НЕМОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ОВЕ УСЛУГЕ, ЧАК И АКО ЈЕ РПЦП ОБАВЕШТЕНА О МОГУЋНОСТИ ТАКВЕ ШТЕТЕ. НЕКЕ ЈУРИСДИКЦИЈЕ НЕ ДОЗВОЉАВАЈУ ИСКЉУЧЕЊЕ ОДРЕЂЕНИХ ГАРАНЦИЈА ИЛИ ОГРАНИЧЕЊА ОДГОВОРНОСТИ, ТАКО ДА СЕ ГОРЕ НАВЕДЕНА ОГРАНИЧЕЊА ИЛИ ИСКЉУЧЕЊА МОЖДА НЕ МОГУ ПРИМЕНИТИ НА ВАС. У ТОМ СЛУЧАЈУ БИ ОДГОВОРНОСТ РПЦП БИЛА ОГРАНИЧЕНА У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ ДОЗВОЉЕНОЈ ЗАКОНОМ.

Ради Вашег лакшег приступа, РПЦП може укључити везе према веб локацијама које су у власништву треће стране, или којима руководи трећа страна. Посетом тих веб локација трећих страна, прегледаћете и прихватити правила коришћења тих веб локација пре него што почнете да их употребљавате. Такође примате на знање да РПЦП нема никакву контролу над садржајем такве веб локације и да не може да преузме било какву одговорност за материјал који је настао или је објављен на веб локацијама трећих страна. Осим тога, веза на не-РПЦП веб локацију не значи да РПЦП потржава ту локацију или производе или услуге које се наводе на веб локацији те треће стране.

Слањем материјала било којем од наших сервера, на пример путем е-поште или интернет страница РПЦП, прихватате следеће: (а) да тај материјал не сме садржавати било шта што је противзаконито или из другог разлога неподобно за објављивање; (б) да ћете уложити разуман труд за скенирање и уклањање свих евентуалних вируса или других заразних или штетних елемената пре слања било ког материјала; и (ц) да сте Ви власник материјала или имате неограничено право да нам га доставите, а РПЦП може објавити тај материјал бесплатно и укључити исти или било које идеје које су у њему описане у наше производе, без одговорности или обавезе, и (д) да прихватате да нећете покретати поступке против нас у односу на материјал који нам пошаљете, и пристајете да ћете нас обештетити у случају да било која трећа страна покрене поступак против нас у вези са материјалом који доставите.

РПЦП неће и не може прегледати садржаје које корисници поставе на њену веб локацију и није одговорна за те садржаје. РПЦП може у било ком моменту по свом дискреционом праву уклонити било који садржај који поставе корисници.

Коришћење термина безбедан за циљ има опис функционалности производа или описане особине, и нема за циљ продужење гаранције купцу или било ком крајњем кориснику у смислу да је тај производ или особина у потпуности безбедна и отпорна на случајне нападе.

РПЦ Пешовић је регистровани жиг РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића. Називи производа РПЦ Пешовић су или жигови или регистровани жигови РПЦ Пешовић / Предрага Пешовића. Остали производи и имена овде поменутих компанија могу бити жигови или трговинска имена њихових власника. Ваш приступ овој веб локацији се не сматра давањем, имплицитно, забраном порицања претходне тврдње или на други начин, било какве лиценце или права коришћења било којег знака који се појављује на веб локацији без претходне писане сагласности РПЦП или треће стране која је његов власник.